Technologie internetowe
Technologie internetowe

Technologie internetowe

Najbardziej powszechnymi obecnie technologiami wykorzystywanymi do tworzenia stron internetowych są html, CSS oraz javascript. Html jest to język znaczników używany w celu projektowania oraz prezentowania stron WWW. Powstał on w latach 90. Aktualna wersja tego standardu nosi oznaczenie HTML 5. W 2016 roku ma być dostępna następna Den Arte wersja oznaczona HTML 5.1. CSS to z kolei język, który opisuje w jaki sposób mają być wyświetlane strony WWW. Jest to arkusz stylów, który posiada listę dyrektyw. Mają one wpływ na poszczególne elementy strony takie jak na przykład marginesy, kolor tekstu i rodzaj czcionki oraz układ strony fartuch foliowy i rozmieszczenie na niej poszczególnych elementów.
W porównaniu do HTML, CSS oferuje bogatsze możliwości edycji położenia elementów na stronie. Javascript to skryptowy język programowania. Używany jest do tworzenia między innymi aplikacji znajdujących się na stronach WWW. Inną bardzo popularną technologią jest interpretowany skryptowy język PHP. Służy on między innymi do tworzenia aplikacji WWW, które mogą funkcjonować w czasie rzeczywistym. Skrypty napisane w tym języku wykorzystywane są z reguły po stronie serwera. W przypadku PHP możliwa jest również obsługa oraz komunikacja z bazą danych np. MySQL. Wśród innych technologii można wymienić WordPress, Flash, widżety społecznościowe.