Netykieta
Netykieta

Netykieta

Netykieta jest to zbiór zasad, które opisują zachowanie w Internecie. Dotyczą one z reguły sytuacji kontaktu między dwoma użytkownikami Internetu za pomocą na przykład grupy dyskusyjnej. Nie zastosowanie się do netykiety może skutkować wykluczeniem medicaline z danej grupy, bądź po prostu odłączeniem od danej usługi internetowej. Wśród najważniejszych zasad warto wymienić zakaz używania wulgaryzmów, pisanie wiadomości zgodnie z ortografią oraz zasadami poprawnej polszczyzny czy też zakaz spamowania.
Zabronione domy z bali całoroczne jest również wysyłanie tak zwanych łańcuszków szczęścia. Warto też pamiętać o tym, aby w załącznikach mailowych nie umieszczać zbyt dużych plików, ponieważ adresat może mieć problemy z odebraniem wiadomości oraz otworzeniem załącznika. Zasady netykiety pokrywają się również z poszczególnymi paragrafami kodeksu karnego oraz cywilnego. Przykładowo karalne jest nawoływanie do popełnienia przestępstwa, obrażanie innych narodowości oraz religii lub też promowanie środków odurzających i alkoholu.