Marketing internetowy a netykieta
Marketing internetowy a netykieta

Marketing internetowy a netykieta

Netykieta reguluje sposób zachowywania się w sieci, jest to swoisty sieciowy savoir-vivre. Istnieje pewna ilość niekulturalnych oraz nieetycznych zachowań, które za pomocą netykiety śmiało można w ten sposób sklasyfikować. Niestety niektóre zagrywki marketingu internetowego są na pograniczu dobrego smaku i zachowania lub też je przekraczają. Nowoczesny przedsiębiorca śmiało korzysta https://airflow.pl/ z promocji w sieci, z reguły zleca ją firmie, która w tymże się specjalizuje. I tutaj trzeba uważać, ponieważ złamanie netykiety może w znaczący sposób osłabić wizerunek firmy, a przez to dany przedsiębiorca może stracić potencjalnych klientów.
Dana strona może też nie wyświetlać się w wynikach wyszukiwania, co również dobrze nie wróży. Jako nieetyczne zagrywki marketingu internetowego można wymienić na przykład niektóre praktyki stosowane w pozycjonowaniu. Jedną z nich jest ukrywanie słów kluczowych, bądź nieuzasadnione ich używanie – umieszczanie słów, które nie są związane z daną witryną, lub też umieszczenie dużej ich ilości.
Z drugiej strony istnieją też działania odwrotne – zgodne z zasadami netykiety, a mimo to przynoszące również korzyści na przykład w liczbie odwiedzin na stronie. Z tego też powodu niezwykle ważną decyzją jest wybór firmy, która zajmie się całym procesem reklamy w Internecie.

Zobacz stronę autora: portal informacyjny Trójmiasto