Czym jest handel ?
Czym jest handel ?

Czym jest handel ?

Na pytanie czym jest handel najprościej odpowiedzieć w następujący sposób, mianowicie
jest to gospodarczy proces polegający na sprzedaży. Sama sprzedaż Praca magisterska oznacza wymianę pewnych dóbr i usług na pieniądze, bądź też na inne dobra i usługi. Podstawowy podział handlu to http://www.fizjosport.krakow.pl detaliczny oraz hurtowy. Warto również wyszczególnić handel zagraniczny, jeśli owa wymiana realizowana jest przez firmy znajdujące się w różnych państwach.
Handlować można i bezpośrednio z klientem, jak i przez pośredników czy przez Internet.

Zobacz stronę autora: nauka jazdy gdynia